TECHNOLOGIE

Technologie na zpracování plechů

Zpracování plechů do tl. 4 mm:

 • stříhání, děrování a závitování na vysekávacích lisech, laserové řezání
 • ohraňování do délky ohybu 3 000 mm
 • povrchová úprava práškovými nátěrovými hmotami

Zpracování plechů tl. nad 4 mm:

 • stříhání na tabulových nůžkách
 • dělení plasmou a autogenním pálením na CNC strojích, laserové řezání do tl. 20 mm
 • ohraňování do délky 7 200 mm
 • svařování v ochranné atmosféře
 • předpovrchová úprava tryskáním
 • povrchová úprava rozpouštědlovými nátěrovými hmotami

Technologie na ocelové konstrukce

Technologické zařízení pro přípravu polotovarů:

 • pásová, úhlově stavitelná pila
 • CNC pálicí stroj
 • otočná radiální vrtačka
 • pilovrtací centrum
 • tabulové nůžky
 • svařování v ochranné atmosféře ArCO2
 • předpovrchová úprava tryskáním
 • povrchová úprava rozpouštědlovými nátěrovými hmotami