SLUŽBY

Ocelové konstrukce

Výroba podle dodané i námi vyhotovené dokumentace.

 • Zpracování technické dokumentace, a to jak konstrukčního řešení, tak vyhotovení výrobní dokumentace.
 • Realizace ocelových konstrukcí všech typů. Halové konstrukce, jeřábové dráhy, technologické plošiny atp. Halové konstrukce lze realizovat včetně kompletního opláštění (panely, kazety, otvorové výplně). Po předání výkresové dokumentace zajistíme statický výpočet a výrobní dokumentaci, vše s potřebnými doklady a platnými certifikáty.
 • Dodávka jednotlivých prvků opláštění bez montáže, otvorové výplně.

Zpracování plechů

Výroba podle dodané i námi vyhotovené dokumentace, podle předaných vzorků či jinak definovaných výrobků.

 • Zpracování technické dokumentace, a to jak konstrukčního řešení, tak vyhotovení výrobní dokumentace, výroba prototypů a vzorků, včetně ověřovacích sérií.
 • Opakovaná a sériová výroba.
 • Realizace projektů na zavádění nových výrobních technologií se zaměřením na efektivitu, konstrukční a technologické řešení unikátních výrobků s využitím moderních analytických postupů, matematického modelování včetně laboratorního experimentálního ověřování atp.

Mimo naše standardní služby nabízíme dodávky a montáže průmyslových objektů:

 • výrobní a skladové haly,
 • technologické konstrukce,
 • administrativní budovy,
  a to včetně všech jejich kompletačních prvků (střešní a stěnové opláštění, vrata, okna, světlíky ap.), kompletní dodávky staveb na klíč (spodní stavba, podlahy, komunikace, terénní úpravy aj.)

Tým společnosti je tvořen zkušenými a kvalifikovanými pracovníky s dlouholetou praxí v oboru. Společnost rovněž dlouhodobě spolupracuje s odborníky v souvisejících profesích (projekce, výroba, realizace staveb…). Kvalita prováděných prací je certifikována dle ČSN EN ISO 9001:2001. Pozici společnosti na trhu upevňuje velké množství již realizovaných zakázek.